Zapraszamy do zapoznania się z Postępowaniami o Udzielenie Zamówienia Publicznego

1.

Miejska Arena Kultury i Sportu
INFORMUJE O OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
                       "Wykonanie usługi w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych na potrzeby wszystkich obiektów                
zarządzanych przez MAKiS Sp. z o.o. wraz z udostępnieniem pojemników na odpady." (10.12.2021)

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2.SWZ-ODPADY

3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

4. ZAŁĄCZNIKA NR 1a - FORMULARZ CENOWY. PODSTAWOWY

5. ZAŁĄCZNIK 1b - FORMULARZ CENOWY. OPCJA

6. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE 108 I 109

7. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

8. ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

9. ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

10. ZAŁĄCZNIK NR 6 - ID POSTĘPOWANIA

11. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Informacja o wyborze oferenta

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.