Ogłoszenie o przetargu z dnia 2020-06-16

Przetarg 04/2020/ZP z dnia 2020-06-16 

wykonanie usługi w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych na potrzeby wszystkich obiektów zarządzanych przez MAKiS Sp. z o.o. wraz z udostępnieniem pojemników na odpady

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie wyników postępowania

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia