Przetarg 02/2020/ZP z dnia 2020-03-30 r.

Wymiana uszkodzonych paneli ściennych oraz drzwiowych w widach Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2, Łódź.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenia

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie_o_przynależności_lub_braku_przynależności_do_grupy_kapitałowej

Załącznik nr 5 - dokumentacja techniczna cz1dokumentacja techniczna cz2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o unieważnieniu