Przetarg 03/2020/ZP z dnia 2020-05-20 r.

Wykonanie usługi w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych na potrzeby wszystkich obiektów zarządzanych przez MAKiS Sp. z o.o. wraz z udostępnieniem pojemników na odpady.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik do SIWZ

Odpowiedzi_na_pytania_25.05.2020_do_SIWZ

Załącznik_nr_1a_-_Formularz_ilosciowo-cenowy_podst_2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

"