Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 2020-07-03

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

pt. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. na lata 2020 - 2022”

z dnia 2020-07-03

Ogłoszenie o zmówieniu

SIWZ

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu z 13.07.2020

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach 13.07.2020

Załączniki po korekcie 13.07.2020

Załączniki po korekcie 14.07.2020

Pytania i odpowiedzi do przetargu z 16.07.2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.07.2020

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 24.07.2020