Miejska Arena Kultury i Sportu Sp z o.o.
al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź

 
Portiernia: (42) 272 15 05
Centrum biletów: (42) 272 15 07
Sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział sprzedaży: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział Marketingu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dział Targowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor Ochrony Danych: Agata Kołodziejska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ATLAS ARENA w Łodzi
al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź

Portiernia: (42) 272 15 05

 

Stadion Miejski w Łodzi
al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź

Portiernia: (42) 207 43 90

 

Sport Arena w Łodzi

al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź

Portiernia: (42) 208 17 77

 

Stadion Miejski w Łodzi
al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź

Portiernia: (42) 208 25 20

 

Moto Arena Łódź
ul. 6 Sierpnia 71, 90-001 Łódź
Portiernia: 661 661 386

 

 

 

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy podczas i w związku z wykonywaniem naszej działalności. Deklarujemy, iż przykładamy szczególną wagę i troskę o ochronę prywatności zebranych informacji na temat osób, z którymi mamy do czynienia, w szczególności informacji, które identyfikują osobę ("dane osobowe").

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.  (MAKiS) z siedzibą w Łodzi (94-020 Łódź), przy al. Bandurskiego 7, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000331683NIP: 727-27-46-177 
Nasze dane kontaktowe to: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 42 272 15 01

Jakie są dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych możesz się z skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:

 • kontaktu mailowego lub telefonicznego, przy wykorzystaniu przez Ciebie formularza na naszych stronach internetowych,
 • rozpatrywania przez nas Twojej indywidualnej sprawy, na przykład na skutek złożonego przez Ciebie wniosku, zapytania, reklamacji, skargi,
 • prowadzonej z Tobą korespondencji na przykład w celu rozpatrzenia Twojego żądania, wniosku, reklamacji, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i prośby,
 • Twojej wizyty na obiektach MAKiS na przykład Twój wizerunek rejestrowany przez kamery CCTV znajdujące się na obiektach,
 • przeglądania przez Ciebie naszej strony internetowej,
 • korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług, nawiązania z nami stosunku handlowego,
 • szukania zatrudnienia u nas.

Zbieramy również dane za pośrednictwem naszych stron internetowych.

Za pośrednictwem strony internetowej możemy gromadzić dane osobowe, gdy poprosisz nas o umieszczenie Twoich danych na naszej liście mailingowej lub złożysz zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Nasza strona internetowa może zbierać ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Używamy go do monitorowania i ulepszania usług IT. Możemy używać również plików "cookies" (małe pliki używane do zarządzania sesjami przeglądania Internetu), które mogą nam pokazać, czy Twoje urządzenie internetowe odwiedziło wcześniej naszą witrynę. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików „cookies”. Jeśli pliki „cookies” są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Monitoring CCTV

Obszar obiektów MAKiS podlega nadzorowi telewizji przemysłowej ("CCTV"), który umożliwia nam rejestrowanie obrazów w postaci sylwetki, wizerunku osób, numery tablic rejestracyjnych, marka pojazdu. Nagrania z monitoringu usuwane są po 90 dniach od daty ich pozyskania, chyba że istnieje konkretny powód ich zatrzymania. Na przykład organ ścigania może poprosić nas o zatrzymanie nagrań przedstawiających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wypadku. 

Inne sposoby zbierania danych osobowych

Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych, możemy zbierać szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez portale społecznościowe i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością.

Główne cele, w których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe to:

 • przesyłania informacji marketingowych, informowania o wydarzeniach odbywających się na obiektach MAKiS, 
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony MAKiS,
 • realizacji umowy, należytego świadczenia usług i dokonania rozliczeń,
 • zorganizowanie, utrzymywanie systemu ochrony przeciwpożarowej w ramach krajowego systemu ratownictwa, opracowania  planu działania w sytuacji zagrożenia,

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie następujących zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
art. 6 ust. 1: 
• lit. a) tj. Twojej zgody, lub
• lit. b) tj. umowy, którą z nami zawarłeś/aś, lub
• lit. f) tj. naszym prawnie uzasadnionym interesie, który może polegać na przykład na należytym rozpatrzeniu złożonej przez Ciebie reklamacji,

9 ust. 2 lit. a) (tj. Twojej zgody) 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane możemy przekazać wyłącznie trzem grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, na przykład naszym kontrahentom, podwykonawcom, którym będziemy musieli przekazać Twoje dane aby należycie rozpatrzyć Twoją skargę lub reklamację,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Przestrzegamy zasad i okresów przyjętych przez nas w polityce retencji danych osobowych. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo żądania dostępu do danych oraz żądania sprostowania, uzupełnienia niedokładnych informacji, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy żądnie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający charakter możemy pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia czynności.


Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy masz obowiązek podania danych osobowych?

W większości przypadków nie jesteś zobowiązany do dostarczenia nam swoich danych osobowych. Niepodanie przez Ciebie danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy, zapewnić odpowiedniego poziomu usług lub zrealizować wniosku o wydanie upoważnienia.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku przesyłania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres prowadzenia działalności: al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000331683, NIP: 7272746177, REGON: 100694548, kapitał zakładowy: 17.291.000,00 zł, niniejszym ogłasza, iż dnia 12 października 2017r. został uzgodniony i przyjęty plan połączenia Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółka Targowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o następującej treści:

Plan połączenia Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Załączniki:

 1. Projekt uchwały MAKiS w przedmiocie połączenia z MTŁ oraz zmiany umowy spółki przejmującej (MAKiS)
 2. Projekt uchwały MTŁ w przedmiocie połączenia z MAKiS
 3. Ustalenie wartości majątku MTŁ na dzień 01.09.2017 roku
 4. Ustalenie wartości majątku MAKiS na dzień 01.09.2017 roku
 5. Oświadczenie Zarządu ­­MAKiS o stanie księgowym spółki
 6. Oświadczenie Zarządu MTŁ o stanie księgowym spółki
 7. Projekt zmian Umowy spółki MAKiS
 8. Oświadczenie Zarządu MAKiS w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 9. Oświadczenie Zarządu MTŁ w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym