Miejska Arena Kultury i Sportu
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA
DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA OGÓLNODOSTĘPNE STACJE
ŁADOWANIA POJAZDÓW. (15.11.2021)

1. Specyfikacja Konkursu Ofert

2. Załącznik_nr_1_do_SKO_wykaz_lokalizacji

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy dzierżawy

4. Załącznik_nr_3 do SKO

5. Załącznik_nr_4 - Formularz ofert - pierwotny

6. Załącznik nr 4 - Formularz ofert - zaktualizowany

7. Umowa_dzierżawy

8. Zapytania potencjalnych uczestników konkursu

9. Zapytanie potencjalnych uczestników konkursu

 

10. Wybór oferty