Przetarg nr 06/2019/ZP, pn.: "Utrzymanie czystości stref publicznych wybranych obiektów zarządzanych przez MAKiS Sp. z o.o. "

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ i załącznik nr 1 i 2

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie wyników postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia